Cuviva


Se vår film från Öland, där Borgholms Hälsocentral framgångsrikt lagt grunden till samordnad, effektiv och mänsklig primärvård – den så kallade Borgholmsmodellen. Här ingår Hemsjukhuset som innebär att vården flyttas hem till patienterna med de största behoven. Cuviva är med och gör visionen till verklighet och Play har både dokumenterat case-filmen samt instruktionsfilmen som förklarar projektet.