ÖoB


ÖoB/Runsvengruppen är en av våra större kunder. Vi har sedan 2013 levererat form och design samt alla profilkläder/profilmaterial som de anställda i deras 100 butiker använder dagligen. Under 2016 anordnade vi även deras nationella Kick-off för alla butiks och regionschefer.