Optiqo


Optiqo ser till att beställare har full kontroll över serviceleveransen i sin fastighet samtidigt som utföraren får ett verktyg för uppföljning, åtgärd och rapportering. Play har levererat filmer för att förklara Optiqos system på ett pedagogiskt vis, men vi har även hjälpt till med trycksaker och mässmaterial.