QbenaDesign


Sedan 1986 har Qbena levererat utrustning för daghem, skolor, bostadsanpassning, specialinredning samt handikapputrustning. Play har sedan 2012 hjälpt Qbena med grafisk formgivning och med trycksaker samt mässmaterial.