Stångåstaden

Inför öppningen av Vallastaden fick Stångåstaden i uppdrag att inreda ett antal visningslägenheter. Play Reklam & Event gjorde då ett antal filmproduktioner för sociala medier som skulle skapa ett intresse för lägenheten och inredningen.