Tillväxt Motala


De senaste 30 åren har Motala genomgått stora förändringar. Från att ha varit en ort med några få dominerade industrier har kommunen utvecklats till en småföretagarkommun. Sedan 2011 har Tillväxt Motala utvecklat platsvarumärket Motala, Östergötlands sjöstad.
Play Reklam & Event är stolta över att ha varit upphandlad reklambyrå till Tillväxt Motala sedan starten. Vi har levererat marknads- och reklammaterial. Vi producerar bland annat broschyrer, storformat, informationsfilmer och reklamfilmer som hjälper till att utveckla Motala som tillväxtkommun.